Vriendelijk verzoek: terreinen altijd slepen

Erik De Gruyter 22-05-2020

Sinds ruim twee weken kunnen we opnieuw genieten van onze favoriete sport. Aanvankelijk met mondjesmaat, na de versoepeling voor het les geven en het toelatingsexamen voor de dubbels, merken we dat de club stilaan terug op toerental geraakt. De reservaties lopen vlot binnen. Ook onze talrijke groep van veteranen zijn gelukkig terug volop in beweging. Houden zo, jonge lui van dinsdag en vrijdagvoormiddag !

Uiterst positief is dat onze leden zich in deze aanloopperiode voorbeeldig aan de door Tennis Vlaanderen opgelegde veiligheidsregels houden. Afstand houden, gebruik van desinfecterende gellekes, sproeien van de terreinen : meerdere steekproeven leren ons dat jullie voorbeeldige leerlingen zijn. Dikke duim daarvoor.

Een klein minnetje is dat sommige leden tijdens de avonduren het blijkbaar niet nodig vinden om het terrein te slepen. Aan iedereen het verzoek om te allen tijde na afloop van lesbeurten of onderlinge tennispartijtjes ALTIJD de terreinen te slepen. Onze gravelkeeper Jef steekt iedere dag veel tijd en energie in het onderhoud van onze buitenterreinen. Het zou jammer zijn dat door de achteloosheid van enkele leden het werk van Jef teniet gedaan wordt.

Hopelijk kan op relatief korte termijn ook Johnny Bex zijn blits clubhuis - het ruikt er heerlijk naar jasmijn, pepermunt en lavendel - eindelijk in gebruik nemen. TC Basveld wenst iedereen in de komende weken heel veel tennisplezier en hoopt dat we op korte termijn - zij het op afstand - eindelijk nog eens een glaasje kunnen heffen na de noeste tennisarbeid.

Hou het allemaal veilig en het ga jullie goed !