U bent hier

Home | Lid worden van de Algmene Vergadering?

Lid worden van de Algmene Vergadering?

Beste clubleden,

 

Op  vrijdag 29 maart vindt in onze vergaderzaal om 19 uur de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats.

T.C. Basveld is statutair verplicht om op de algemene vergadering ondermeer rekeningen en budgetten goed te keuren. Op de AV wordt door de club ook een interessant overzicht gegeven in verband met de globale werking, jeugdactiviteiten, nieuwe projecten en recente investeringen.

Net als vorig jaar zijn we op zoek naar clubleden, die bereid zijn om  te zetelen in de algemene vergadering.

Wie zich geroepen voelt om dit(onbezoldigd) zitje op zich te nemen kan zijn kandidatuur voor de algemene vergadering per mail indienen bij clement.franssens@gmail.com

Wie vragen heeft over het lidmaatschap in de algemene vergadering kan altijd terecht bij de bestuursleden van T.C. Basveld.

We hopen alvast dat er massaal zal gereageerd worden om deel uit te maken van de Algemene Vergadering.

 

Sportieve groeten,

 

Het clubbestuur van T.C. Basveld