Clubwerking sportief

Marcel Schildermans 03-05-2020

De tijd om de verse gravel te betreden, nadert met rasse schreden; één tegen één - met een overheidsadvies om het wisselen van partners tot een minimum te beperken -, evenals met alle leden onder eenzelfde dak of maximum 2 andere, steeds dezelfde, spelers.  Geniet ervan!

In tegenstelling tot eerdere clubcommunicatie werd vandaag de bevestiging ontvangen dat tennislessen tot nader bericht niet toegelaten zijn

Wij hopen als club dat zowel trainingen als dubbelspel toegelaten zullen worden in een volgende fase.  Als Sportieve Commissie zijn we dan ook de nodige voorbereidingen hiervoor opgestart maar we dienen er rekening mee te houden dat er op dit moment geen enkele garantie is of alles effectief zo zal kunnen doorgaan.

Hieronder willen we graag de verhoopte sportieve clubwerking schetsen:

Alle tornooien zijn afgelast tot en met 7 juni.

Voor interclub is het duidelijk dat plan B in voege treedt. Je kan op de website van Tennis Vlaanderen nalezen hoe plan B er precies uitziet. 

Na een GO voor tennistraining, zullen we starten met de inhaallessen van de wintertraining.  Om de veiligheid van iedereen te garanderen en de opgelegde maatregelen te kunnen naleven, hebben we gekozen om te starten met oranje, groen en maxi en met maximaal 2 lesvolgers per plein, tenzij verdere versoepeling uitbreiding ervan toestaat.

De praktische uitvoering van deze inhaallessen zal afgesproken worden door de verantwoordelijke trainer met de betrokken lesvolgers.

In een volgende fase zullen de inhaallessen van volwassenen en zo snel als toegelaten, de groepslessen afgehandeld worden. 

Gezien jullie de lentetraining hebben moeten missen, zullen de trainers samen met de Sportieve Commissie in diezelfde fase tevens een alternatief lessysteem van 5 lessen in gereedheid brengen waarop kan worden ingeschreven, die ingepland zullen worden in samenspraak met lesgever en -volger.  Momenteel voorzien wij dat dit steeds per twee lesvolgers zal zijn, tenzij er een versoepeling van deze regels volgt.

Doelgroep: oranje - groen - maxi - volwassenen.

                BELANGRIJK:

  • Alle reeds betaalde gelden voor de lentetraining zullen vandaag terugbetaald worden.
  • Inschrijving voor deze “Duotraining” of “Flex 19 training”, zoals wij ze al noemen, zal in de komende dagen opengesteld worden.  Hiervan zullen jullie bericht worden in een afzonderlijke communicatie; 50 euro per persoon op basis van 2 lesvolgers. 

In evenredigheid met dit aanbod zullen de trainers tevens hun lopende flexkaarten kunnen afwerken.  Gezien bovenstaand aanbod waarbij gestreefd zal worden om een zo groot mogelijke populatie te bedienen, zullen nieuwe flexkaarten enkel mogen opgestart worden bij jeugdspelers.

Voor de kleurgroepen wit - blauw - rood zullen we de inhaallessen voorzien van zodra er een verdere versoepeling van de maatregelen doorgevoerd wordt waardoor groepslessen mogelijk zijn, evenals de handhaving van de hygiënische vereisten door de trainers bij deze jongere spelertjes.

Als alternatief voor de lentetraining wensen we samen met de trainers voor onze ‘wit - blauw - rood’-spelertjes de zomertraining op woensdag/zaterdag/zondag naar voren te schuiven.  Eveneens voor de nieuwe kidstennissertjes onder ons kunnen we deelnames aan deze zomertraining alleen maar aanraden.  Verdere info hieromtrent zal nog volgen.

Door deze gespreide opstart kan het trainersteam zich perfect organiseren en aanpassen aan alle maatregelen en regels van “Play Safe en Go”.

Activiteiten zoals Men’s en Ladies’ Night komen te vervallen.

Kidstoer 27 juni blijft op de agenda staan onder voorbehoud.

Zomerkampen zullen doorgaan, zelfs indien de kantine van onze club niet open zou zijn!  Maar ook hier dienen we natuurlijk het nodige voorbehoud te maken m.b.t. COVID-reguleringen.  Inschrijvingen voor de zomerkampen zullen tijdelijk afgesloten worden op de website zodat wij ons als club maximaal kunnen organiseren op basis van verdere beslissingen van de veiligheidsraad.

We beseffen dat de Play Safe & Go regels als vervelend beschouwd kunnen worden en we als club momenteel geen leswerking kunnen garanderen zoals jullie van ons gewoon zijn, maar we trachten alles in het werk te stellen om jullie je favoriete sport op een veilige manier te laten beleven. We willen nog eens benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen de nodige verantwoordelijkheidszin toont en de regels strikt opvolgt. Alleen op die manier kunnen we blijven genieten van onze sport en kunnen we hopelijk snel van verdere versoepelingen profiteren.

Keep in mind: van zodra je de club betreedt, ga je akkoord met de Play Safe & Go regels en ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele overtredingen.

Play Safe & Go,

De Sportieve Commissie en het trainersteam