U bent hier

Home | Toegang TC Basveld met badge

Toegang TC Basveld met badge

Vanaf vrijdag 27/9/2019 kun je met een badge enkel nog binnen via de hoofdingang.

Op de uren dat de kantine gesloten is kan men gebruik maken van het badgesysteem. U heeft dan toegang tot de tennishal, de kleedruimtes en het sanitair, maar niet tot de kantine.

De toegangsbadge is strikt persoonlijk. De huurder van de badge is verant­woordelijk voor de personen die samen met hem/haar komen tennisen. Bij misbruik wordt men ter verantwoording geroepen op de bestuursvergadering en kan de badge geblokkeerd worden.

Alle toegangen met badge worden geregistreerd.

 

Hoe een toegangsbadge aanschaffen?

Via de website www.tc-basveld.be kun je via de knop ‘Vraag badge aan’ (rechtsboven) een badge aanvragen.

Vul alle gegevens in en verstuur.

Voor deze badge dient men een waarborg van 20€ te betalen. Dit bedrag wordt terugbetaald bij (onbeschadigde) inlevering.

Je kan op de badge een bedrag plaatsen (bijvoorbeeld 50€), waarmee men à rato van 10€ per uur een plein kan reserveren. Indien het bedrag opgebruikt is dient men geld bij te storten. Indien men wil stoppen met het systeem, wordt het eventueel tegoed terugbetaald.

Schrijf de gewenste bedragen over naar de bankrekening IBAN BE50 7350 0656 0218 van T.C. Basveld Zonhoven met vermelding naam, borg en/of uren. Van zodra alles verwerkt is, kan men de badge komen afhalen bij de uitbating.

 

Hoe gebruik maken van de toegangsbadge?

Via het reservatiesysteem van de club (zie www.tc-basveld.be) kun je zien of een plein vrij is en kun je een plein reserveren.

Je houdt de badge enkele seconden tegen de knop aan de rechterkant van de deur. Je hoort een klik en kan de deur openen. Je betreedt de tennishal met propere tennisschoenen. De lichten gaan automatisch aan op het gereserveerde plein. Je verlaat via dezelfde deur de club (drukknop binnen aan de linkerkant) en zorgt dat de deur terug dicht is.

Ook tijdens de zomer heeft men, als de kantine gesloten is, via de badge toegang tot de kleedkamers en toiletten. Bij regenweer kan er in de zomer gratis gespeeld worden in de hal met de toegangsbadge. Hier gelden dan wel de voorrangsregels voor het reserveren van een plein i.v.m. trainingen en tornooien.

Deze toegangsbadge is een extra service aan de leden van onze tennisclub. Het bestuur wil  op deze manier de leden de kans geven om ook tennis te spelen buiten de gewone openingsuren van de kantine. We hopen dan ook dat leden die hiervan gebruik maken, dit doen zoals het een “goede huisvader” past.