TC Basveld investeert in twee nieuwe overdekte padelterreinen

Erik De Gruyter 09-07-2024

Zoals bekend beschikt ook onze club over een groot aantal padelleden. Dat het aanbod al langer niet meer in verhouding stond met de vraag om te padellen is een open deur intrappen. Begin dit jaar reeds werd er binnen de club beslist om te gaan voor een uitbreiding met twee bijkomende padelterreinen. Om de nieuwe padelterreinen in te planten diende er bij de gemeente een gewijzigd Recht van Opstal te worden ingediend. Dankzij de goede samenwerking met de gemeentelijke instanties bevindt het  dossier Recht van Opstal zich in de laatste rechte lijn. Dat betekent dat er op zeer korte termijn zal kunnen gestart worden met de aanleg van twee padelterreinen.

Tc Basveld heeft beslist om de twee overdekte padelterreinen aan te leggen achter onze centrale tennisterreinen 1 en 2. De gemeente heeft zich akkoord verklaard dat de twee terreinen daar in L-vorm kunnen worden aangebracht. TC Basveld heeft gekozen voor overdekte terreinen gekozen;  dat betekent een forse investering van meerdere honderdduizenden € ; deze investering wordt volledig door de club gedragen.

De aanleg van de padelterreinen werd toevertrouwd aan de firma Yopadel, die ook reeds met succes onze eerste twee terreinen voor zijn rekening nam. De club heeft er alle vertrouwen in dat door deze belangrijke "move" een aantal padellers van het eerste uur terug naar de vertrouwde Basveld Arena zullen terugkeren.

Uiteraard houden wij onze leden op geregelde tijdstippen op de hoogte over de "bouwwerken" in de volgende maanden.