Koen Franssen verkozen tot nieuwe voorzitter

Erik De Gruyter 03-10-2022

Maandagavond op de bestuursvergadering werd  Koen Franssen tot nieuwe voorzitter verkozen. Hij haalde het na een spannende stemmingsronde van de andere kandidaat Bert Clabots. Koen Franssen volgt Clement Franssens op, die na zes jaar te kennen had gegeven om te worden ontlast van zijn taak als voorzitter.

Onder de bezielende leiding van Clement Franssens werd er voor gekozen om twee extra binnenterreinen te bouwen met eigen middelen. Recentelijk stond Clement eveneens aan de wieg  van onze twee padelterreinen.

In zijn “ambstermijn” liet Clement Franssens zich gelden als een gedreven voorzitter, die de discussies waar nodig en noodzakelijk niet schuwde. Het belang van TC Basveld stond bij Clement in alle omstandigheden voorop. Hij toonde zich ook een absolute teamplayer voor zijn dynamische bestuursploeg.

Gezondsheidsproblemen en een te zware workload in het Finse bedrijf waar hij voor werkt, noopten Clement om een stapje terug te zetten.

Zelf gaf een emotionele afscheidsnemende voorzitter aan dat hij met plezier aan boord blijft van het clubbestuur.  In de toekomst zal Clement zich binnen het bestuur verdienstelijk blijven maken in de commissie infrastructuur. Ook blijft hij zich ten dienste stellen van alle clubgeledingen waar er mogelijk bressen kunnen ontstaan. Clement, hartelijk dank voor de jarenlange onverdroten inzet bij TC Basveld !!!

Exit onze "oude" voorzitter, welkom aan onze nieuwe voorzitter  Koen Franssen wiens familienaam nauwelijks met één letter verschilt van zijn voorganger.

Koen Franssen is voor het grote publiek misschien een nobele onbekende. Maar de afgelopen jaren profileerde Koen zich in de commissie infrastructuur samen met Bert Clabots en Clement Franssens als een duivel-doet-al bij de talrijke items waarmee het Basveld-bestuur zich mocht inlaten.

Koen Franssen moet met het opvolgen van Clement grote schoenen vullen. Maar het lijdt geen twijfel dat de charismatische Koen zijn nieuwe functie met verve zal opnemen. Bovendien zal hij de volle steun genieten van zijn infra-maatje Bert Clabots én bij uitbreiding van het voltallige bestuur.

Proficiat Koentje met je verkiezing !!!