Enkel reguliere parking gebruiken aub

Erik De Gruyter 09-01-2021

TC Basveld is uitermate verheugd dat de twee padelterreinen door vele leden intensief gebruikt worden. Het duidt erop dat het padelgebeuren duidelijk aanslaat bij de Basvelders. Dit succes heeft echter ook een keerzijde. Sommige leden parkeren te pas en te onpas hun voertuig vlak naast de padelterreinen.

We wensen er iedereen nogmaals op te wijzen dat de doorgang tussen de tennishal en het BMX-terrein een brandweg is. Deze weg mag dus enkel gebruikt worden door hulpdiensten, uitbating horeca of voor leveringen. Naast de wildparkeerders van padel, merken we ook op dat ouders tegenwoordig deze brandweg gebruiken om hun kinderen te komen ophalen of af te zetten voor de  tennislessen.

We vragen daarom met aandrang om enkel en alleen gebruik te maken van de reguliere parking. Uiteraard is de club niet van plan om als een soort champetter te gaan optreden om foutparkeerders bij wijze van spreken op de bon te zwieren. Maar indien alle leden zich aan deze fairplay regel houden, kunnen we straks allemaal genieten van de door de gemeente met veel zorg aangelegde groene zone naast onze padelterreinen.

Bedankt voor jullie begrip, geniet van onze favoriete sport maar  KEEP IT SAFE !!!